Me gazetaret e gazetes Suedeze “Expressen”

Posted

Gazeta Suedeze ka ardhur ne Shqiperi, per te pare nga afer problemin e fenomenit te gjakmarrjes, ka inspektuar disa familje ne veri te Shqiperise dhe ne qytetin e Elbasanit. Gazetaret kane qene te shoqeruar ne keto takime me familjet e prekur nga fenomeni i gjakmarrjes, nga drejtuesi i Institutit Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar (ISHDPK) z.Agim Loci dhe misionare te kesaj organizate. Gazeta Suedeze e vlereson shume punen dhe kontributin qe misionaret e Institutit jane duke bere ne terren me familjet e prekura nga ky fenomen.

Me poshte ne foto gazetarin Suedez Diamant Saliu dhe Drejtori Ekzekutiv i “ISHDPK” Z.Agim LOCI.

 

Read More

Interes per Shtepine e Paqes nga gazetaret Suedeze “EXPRESSEN”

Posted

Gazetaret Suedeze te gazetes “EXPRESSEN”, vizitojne “SHTEPINE E PAQES” duke percjelle mesazhin e paqes dhe te pajtimit. Drejtori Ekzekutiv i Institutit Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar Z.Agim Loci, ka zhvilluar nje interviste me gazetaret duke ju treguar me shume rreth kanunit, fenomenit te gjakmarrjes, ngujimit te familjeve etj. Gazetaret paten mundesi te vizitonin disa familje te ngujuara duke e prekur realitetin e ketyre familjeve.

English

Swedish journalists from “EXPRESSEN” Journal, visit “Peace House” by conveying the message of peace and reconciliation. Home Executive Director of the Institute of Justice and National Reconciliation Mr.Agim Loci, has conducted an interview with reporters telling them more about blood feud and  families  that  are isolated. Journalists had the opportunity to visit some isolated families  by touching this reality.

Read More

ISHDPK organizon nje takim me 35 njerez te drejtesise nga 16 vende te Europes, te interesuar per fenomenin e Gjakmarjes.

Posted

Gjate dites se sotme 35 persona si avokate, prokurore (njerez te drejtesise), te interesuar mbi punen e ndermjetesimit dhe pajtimit te familjeve qe jane prekur nga fenomeni i gjakmarrjes jane drejtuar sot INSTITUTIT “SHTEPIA DREJTESISE DHE PAJTIMIT KOMBETAR”.  Keta persona i perkisnin 16 vendeve te Europes si:

Bullgaria, Maqedonia, Spanja, Italia, Portugalia, Qipro, Kroacia, Malta, Turqia, Kosova, Mali i zi, Anglia , Austria, Bosnja, Hollanda, Danimarka dhe kane zhvilluar takimin ne oren 11:30, i cili  ka zgjatur rreth 2 ore. Drejtori Ekzekutiv Agim Loci u eshte pergjigjur pyetjeve te shumta mbi fenomenin e gjakmarrjes, per te cilat keta Europiane ishin shume te interesuar. Vlen per tu theksuar se nje pjese e tyre ishin pjese e Komisionit Europian .

English

Today 35 persons interested in the work of intermediate and reconciliation for families who are affected by blood feud are addressed today to INSTITUTE “HOUSE NATIONAL JUSTICE AND RECONCILIATION”. Lawyers and magistrate in 16 European countries as:

Bulgaria, Macedonia, Spain, Italy, Portugal, Cyprus, Croatia, Malta, Turkey, Kosovo, Montenegro, England, Austria, Bosnia, Netherlands, Denmark have held a meeting at 11:30, which lasted about 2 hours. Executive Director Agim Loci has answered many questions about the phenomenon of blood feud, for which they were very interested, because some of them were part of the European Commission.

 

Read More

Akt-Mareveshje Bashkepunimi

Posted

Instituti “Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar”, finalizon Akt-Marreveshje Bashkepunimi mes Drejtorise Rajonale e Shebimit Social Shtetror, Qarku Tirane dhe Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Punesimit Tirane. Me tematike “Gjakmarrja Shqetesim dhe plage e vjeter ne shoqerine Shqipetare.” Kjo Marreveshje Bashkepunimi mes dy institucioneve shteterore dhe Institutit Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar”, tregon dhe njehere punen dhe seriozitetin e ketij Instituti dhe konkretisht ne terren. Ne kete marreveshje bashkepunimi u theksua mbeshtetje e familjeve te target grupeve kryesisht te prekur nga fenomeni i gjakmarrjes. Falenderojme drejtuesit Zj.Ervis Rrahmani gjithashtu dhe Z.Fatjon Dhuli per mbeshtetjen e dhene per familjet e prekur nga ky fenomen.

English

Institute “Home of Justice and National Reconciliation”, finalizes Cooperation Agreement between the Regional Social Service  Directorate of the State for Tirana District and Regional Employment Service Directorate of  Tirana. With the theme “Feud disturbance like an old wounds for Albanian society.” This Cooperation Agreement between “House of Justice Institute and National Reconciliation ” and the two institutions of the state, shows once again it’s work and reliability of this Institute specifically in the field. In this agreement of cooperation was highlighted support groups mainly target families, affected by blood feud. We thank Mr.Ervis Rrahmani and Mr.Fatjon Dhuli for the support offered to families affected by this phenomenon.

aktmareveshje1

Read More

Me Gazetaret Gjerman te Televizionit RTL

Posted

Drejtori Ekzekutiv i Institutit Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar “ISHDPK”, ka zhvilluar nje interviste me gazetaret Shelly Blufarb, Elif Ural te Televizionit Gjerman, RTL. Intervista eshte zhvilluar ne ambientet e Shtepise se Paqes.

Me poshte do te gjeni fotografite e marra gjate intervistes.

 

ENGLISH

Executive Director of the Institute “Home of Justice and National Reconciliation” has conducted an interview with journalists Shelly Blufarb, Elif Ural for German RTL Television. The interview is held in “House of Peace”.

Below you will find pictures taken during the interview.

1

2

Read More

15 Shtatori ne “Shtepine e Paqes” me femijet e prekur nga gjakmarrja.

Posted

 

Instituti “Shtepia e Drejtesise edhe Pajtimit Kombetar” sot me date 15 Shtator  2013 zhvilloi nje aktivitet me femijet e prekur nga fenomeni i gjakmarrjes, duke ju drejtuar te gjithe Shqiptareve per te mbeshtetur keto femije te cilet kane nevoje me shume se kurre, gjithashtu nje Apel te madh drejtuar politikes Shqiptare dhe Qeverise se re per me shume kujdesje ndaj femijeve te prekur nga gjakmarrja dhe jetimeve. Ne kete dite te gezueshme per te gjithe femijet e pranishem u shperndane materiale shkollore si canta, fletore, stilolapsa, lapsa etj. I gjithe aktiviteti u zhvillua ne “Shtepine e Paqes”, shtepia e hapur per te gjitha keto familje te cilat vuajne pasojat e fenomenit te gjakmarrjes. Kane qene te pranishem ne kete aktivitet drejtori i Institutit Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar z.Agim Loci, si dhe kordinatoret, psikologet, personalitetet vendore te ftuar me kete rast dhe te gjithe femijeve dhe familjeve te tyre u eshte shperndare mesazhi i paqes dhe mbeshtetjes se perhershme nga ana I.SH.D.P.K-se.

Zoti e bekofte Shqiperine.

English

Institute House of Justice and National Reconciliation today on 15 September 2013 held an activity with children affected by blood feud. An Appeal for all Albanian politics and the new government for more care to children and orphans affected by blood feud. In this joyous day for all the children attended were distributed school materials  as bags, notebooks, pens, pencils, etc. The whole event took place in the House of Peace, an open house for all these families that suffer the consequences of the phenomenon of  flood feud.  Were present at this event director of the House of Justice and National Reconciliation Mr. Agim Loci, coordinators, psychologists, local dignitaries invited to this event. To all children and their families is spread the message of peace and permanent support  by I.SH.D.P.K.

God bless Albania.

Read More