Akt- Marreveshje Bashkepunimi mes Drejtorise Rajonale e Shebimit Social Shtetror Qarku Tirane dhe Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Punesimit Tirane.