Most Recent Articles

Interes per Shtepine e Paqes nga gazetaret Suedeze “EXPRESSEN”

Posted

Gazetaret Suedeze te gazetes “EXPRESSEN”, vizitojne “SHTEPINE E PAQES” duke percjelle mesazhin e paqes dhe te pajtimit. Drejtori Ekzekutiv i Institutit Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar Z.Agim Loci, ka zhvilluar nje interviste me gazetaret duke ju treguar me shume rreth kanunit, fenomenit te gjakmarrjes, ngujimit te familjeve etj. Gazetaret paten mundesi te vizitonin disa familje te ngujuara duke e prekur realitetin e ketyre familjeve.

English

Swedish journalists from “EXPRESSEN” Journal, visit “Peace House” by conveying the message of peace and reconciliation. Home Executive Director of the Institute of Justice and National Reconciliation Mr.Agim Loci, has conducted an interview with reporters telling them more about blood feud and  families  that  are isolated. Journalists had the opportunity to visit some isolated families  by touching this reality.

Read More

ISHDPK organizon nje takim me 35 njerez te drejtesise nga 16 vende te Europes, te interesuar per fenomenin e Gjakmarjes.

Posted

Gjate dites se sotme 35 persona si avokate, prokurore (njerez te drejtesise), te interesuar mbi punen e ndermjetesimit dhe pajtimit te familjeve qe jane prekur nga fenomeni i gjakmarrjes jane drejtuar sot INSTITUTIT “SHTEPIA DREJTESISE DHE PAJTIMIT KOMBETAR”.  Keta persona i perkisnin 16 vendeve te Europes si:

Bullgaria, Maqedonia, Spanja, Italia, Portugalia, Qipro, Kroacia, Malta, Turqia, Kosova, Mali i zi, Anglia , Austria, Bosnja, Hollanda, Danimarka dhe kane zhvilluar takimin ne oren 11:30, i cili  ka zgjatur rreth 2 ore. Drejtori Ekzekutiv Agim Loci u eshte pergjigjur pyetjeve te shumta mbi fenomenin e gjakmarrjes, per te cilat keta Europiane ishin shume te interesuar. Vlen per tu theksuar se nje pjese e tyre ishin pjese e Komisionit Europian .

English

Today 35 persons interested in the work of intermediate and reconciliation for families who are affected by blood feud are addressed today to INSTITUTE “HOUSE NATIONAL JUSTICE AND RECONCILIATION”. Lawyers and magistrate in 16 European countries as:

Bulgaria, Macedonia, Spain, Italy, Portugal, Cyprus, Croatia, Malta, Turkey, Kosovo, Montenegro, England, Austria, Bosnia, Netherlands, Denmark have held a meeting at 11:30, which lasted about 2 hours. Executive Director Agim Loci has answered many questions about the phenomenon of blood feud, for which they were very interested, because some of them were part of the European Commission.

 

Read More

Akt-Mareveshje Bashkepunimi

Posted

Instituti “Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar”, finalizon Akt-Marreveshje Bashkepunimi mes Drejtorise Rajonale e Shebimit Social Shtetror, Qarku Tirane dhe Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Punesimit Tirane. Me tematike “Gjakmarrja Shqetesim dhe plage e vjeter ne shoqerine Shqipetare.” Kjo Marreveshje Bashkepunimi mes dy institucioneve shteterore dhe Institutit Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar”, tregon dhe njehere punen dhe seriozitetin e ketij Instituti dhe konkretisht ne terren. Ne kete marreveshje bashkepunimi u theksua mbeshtetje e familjeve te target grupeve kryesisht te prekur nga fenomeni i gjakmarrjes. Falenderojme drejtuesit Zj.Ervis Rrahmani gjithashtu dhe Z.Fatjon Dhuli per mbeshtetjen e dhene per familjet e prekur nga ky fenomen.

English

Institute “Home of Justice and National Reconciliation”, finalizes Cooperation Agreement between the Regional Social Service  Directorate of the State for Tirana District and Regional Employment Service Directorate of  Tirana. With the theme “Feud disturbance like an old wounds for Albanian society.” This Cooperation Agreement between “House of Justice Institute and National Reconciliation ” and the two institutions of the state, shows once again it’s work and reliability of this Institute specifically in the field. In this agreement of cooperation was highlighted support groups mainly target families, affected by blood feud. We thank Mr.Ervis Rrahmani and Mr.Fatjon Dhuli for the support offered to families affected by this phenomenon.

aktmareveshje1

Read More

Reportazh per I.SH.D.P.K

Posted

 

Gazeta “Ilyria Press News The Albanian-American-Newspaper” e njohur ne shume shtete te Amerikes, ben nje reportash per I.SH.D.P.K ,duke e vleresuar punen dhe kontributin e misionareve te pajtimit. Pas analizes vjetore te 2013 – tes per punen, sukseset e arritura dhe strategjia per vitin 2014.Me poshte artikulli i botuar:

“Shtëpia e Drejtësisë dhe Pajtimit Kombëtar” ndihmon fëmijët e ngujuar

 150 fëmijë kanë përfituar ndihmë për t’u pajisur me mjete shkollore, ndërsa qindra familje u ndihmuan që të marrin pjesë në zgjedhjet e 23 qershorit të 2013 pa incidente

Aristir Lumezi

Instituti “Shtëpia e Drejtësisë dhe Pajtimit Kombëtar” që angazhohet me pajtimin e gjaqeve dhe kundër fenomenit të hakmarrjes është vënë në ndihmë të fëmijëve të ngujuar.

Në një analizë vjetore të punës së këtij instituti, Agim Loci, drejtor i tij, viti 2013 konsiderohet si shumë i suksesshëm sa i takon aktivitetit të misionarëve të pajtimit për pajtimet mes familjeve, parandalimet e konflikeve dhe zgjidhjen e tyre.

Read More

Takimi me Prefektin e Tiranes

Posted

Gjithmone ne sherbim te Kombit , i shoqeruar nga asistentja Uejda Damjani ne kete takim i ftuar nga Prefekti i Tiranes, u trajtuan sygjerime dhe komente mbi situaten e familjeve te prekur nga fenomeni i gjakmarrjes.

English

Always in the service of the nation, accompanied by assistant Wade Damjani this meeting invited by the Prefect of Tirana, addressed suggestions and comments on the situation of families affected by blood feud.

Read More