Takimi me Prefektin e Tiranes

Posted

Gjithmone ne sherbim te Kombit , i shoqeruar nga asistentja Uejda Damjani ne kete takim i ftuar nga Prefekti i Tiranes, u trajtuan sygjerime dhe komente mbi situaten e familjeve te prekur nga fenomeni i gjakmarrjes.

English

Always in the service of the nation, accompanied by assistant Wade Damjani this meeting invited by the Prefect of Tirana, addressed suggestions and comments on the situation of families affected by blood feud.

Read More

Raport mbi Analizen Vjetore 2013

Posted

Raport mbi Analizen Vjetore 2013 të mbajtur me 13 shkurt 2014 në Ambjentet e Hotel Tirana International nga Instituti “Shtëpia e Drejtësisë dhe Pajtimit Kombëtar “. Data : E Enjte 13 shkurt 2014 Ora : 10:30-12:00
Tema : Analiza Vjetore 2013 Në këtë analize vjetore të zhvilluar nga I.SH.D.P.K analizuam punën e vitit 2013 të bëre nga misionarëve të pajtimit duke cilesuar një vit I sukseshem mbi pajtimet mes familjeve ,parandalimet e konflikeve dhe zgjidhjen e tyre .Në këtë analizë Drejtori I I.SH.D.P.K Z.Agim Loci duke falenderuar pjesëmarrësit për punën e tyre vleresoj gjithashtu praninë e përfaqësusve të trupit diplomatik në Shqipëri që ishin të pranishëm .Në këtë analizë një sukses I arritur nga misionarët e këtij instituti ishte data 23 qershor 2013, shoqërimi I familjeve të ngujuar në zgjedhjet parlamentare ,I cili rezultoi me sukses dhe pa incidente .shumë aktivitete të tjera nga ky institut janë zhvilluar në ambjentet “Shtepia e Paqes “pjese e institutit “Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar “si 1 qershori –festa kombëtare e fëmijve ,ku kanë marrë pjesë 140 fëmijë të prekur nga fenomeni I gjakmarrjes,15 shtator –fillimi I shkollës ,ku morën pjesë 100 fëmijë të prekur nga fenomeni I gjakmarrjes që u pajisën me çanta shkolle dhe mjete shkollore , me datë 23 nëntor 2013 mbahet konferenca e madhe me temën” SFIDAT E GJAKMARRJES” ku të pranishëm ishin trupi dipllomatik , zv. Ministra e Arsimit, Përsonalitete të jetës artistike në Shqiperi
Read More

Tjeter sukses i Institutit “Shtepia Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar”

Posted

Tjeter sukses i Institutit “Shtepia Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar”

I.SH.D.P.K finalizon Ak-Marreveshjen me Shoqaten Avokatet Penaliste te Shqiperise”SHAPSH”.  Kjo Akt-Marreveshje ka si qellim mbeshtetjen dhe bashkepunimin mes dy organizateve per ti sherbyer familjeve ne harkun ligjor te demtuar nga fenomeni i gjakmarrjes si dhe familjeve te prekur nga ky fenomen.

Kliko per te lezuar Akt-Marreveshjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me date 17 Janar 2014 dy drejtuesit Drita Avdyli, Kryetare e Dhomes Kombetare te Ndermjetesuesve( DHKN) dhe Agim Loci, Drejtor Ekzekutiv Instituti “Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar” (ISHDPK) kane firmosur memorandumin mes dy institucioneve te rendesishem ne Shqiperi te Ndermjetesimit dhe te Pajtimit,  duke i sherbyer Kombit.

Klikoni per te lexuar Akt-Mareveshjet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.SH.D.P.K ka finalizuar dhe Marreveshjen e Bashkepunimit me Avokatin e Popullit.

Klikoni per te lexuar Marreveshjen e Bashkepunimit me Avokatin e Popullit

 

 

Read More

ISHDPK feston festat e fundvitit se bashku me Femijet e prekur nga Fenomeni i Gjakmarrjes

Posted

1

Me date 29 Dhjetor 2013 “INSTITUTI “SHTEPIA E DREJTESISE DHE PAJTIMIT KOMBETAR” Festoi festat e fundvitit me femijet e prekur nga fenomeni i gjakmarrjes. Te pranishem ishin dhe Deputeti z.Namik Dokle , Kryetari i Komunes Nikel te Rrethit Kruje Z.Rrahman Rrenja , Zv.Kryetare e Dhomes Kombetare te Ndermjeteseve Zj.Iris Cekani e shoqeruar me Zj.Eni Cobani, Drejtoresha e shkolles “Shota Galica” Fushe Kruje Zj. Vojsava Halli, ne kete feste te femijeve ishin dhe Entela Gjondeda, koordinatoret e rretheve te Shkodres, Lezhes. Kukes, Durres, Diber, Tirane, Elbasan, Fier. Ne festen e femijeve te prekur nga fenomeni i gjakmarrjes kontribuan Drejtori Ekzekutiv Institutit”SHTEPIA E DREJTESISE DHE PAJTIMIT KOMBETAR” Z.Agim Loci dhe Zj.Xhevahire Aliaj Krytare e shoqates AEA me seli ne Palermo , Itali.

Zoti e bekofte Shqiperine.

 

English

On 29 December 2013 “Institute House of Justice and National Reconciliation “, celebrated the holidays with children affected by blood feud. Present were z.Namik Dokle , Mayor of the Nickel, District Kruja  Z.Rrahman Rrenja, Deputy Chairman of the National Chamber Zj.Iris Cekani, associated with Zj.Eni Cobani, Director of school “Shota Galica” Fushe Kruja, Ms. Vojsava Halli, in this celebration of children were Entela Gjondeda too.  Present where the coordinators of Shkodra, Lezha. Kukes, Durres, Dibra, Tirana, Elbasan, Fier district. Institute Executive Director “House of Justice and National Reconciliation” Agim Loci and Zj.Xhevahire Aliaj mayors of association with AEA headquartered in Palermo, Italy, contributed for the feast of children affected by blood feud.God bless Albania.
Read More

Konferenca Sfidat e Gjakmarrjes,Tirane me 23 Nentor 2013

Posted

14

Kuvendi Kombetar i Misionareve te Pajtimit zhvillon konferencen e madhe me 23 Nentor 2013 me temen ” Sfidat e Gjakmarrjes”. Te pranishem dhe te nderuar ne kete Konference ishin misionaret e pajtimit, te ardhur nga Kosova, Tetova dhe diaspora. Per te mbeshtetur kete konference ishin te pranishem dhe perfaqesues te fisit Loci nga Peja, Miredita, Kuksi, Fushe-Kruja etj. Me pjesemarrjen e tyre ne kete konference na nderuan dhe dy personalitete te cilet percollen nje mesazh te madh per paqe Agim Doci dhe Bujar Asqeriu. Duke falenderuar median ne vecanti, e cila ishte e pranishme dhe percolli mesazhin e kesaj Konference per ti thene ” Ndal Vellavrasjes”. Ne kete konference nuk mund te mos e themi qe u ndje mungesa e Perfaqesueses se femijeve te prekur nga fenomeni i gjakmarrjes, Elida Loci e cila ndodhet per studime jashte Shqiperise.

Mesazhi i madh per te gjithe te pranishmit dhe Shqipetaret anembane ishte ” Duhet te ndalim kete makineri te ashtuquajtur gjakmarrje, qe po merr jete pa faj”.

Zoti e Bekofte Shqiperine.

English

National Assembly of Reconciliation Missionaries developed the large conference in 23 November 2013 with the theme ” Challenges of Blood Feud .” Present and honored at this conference were missionaries of reconciliation , coming from Kosovo , Tetovo and the Diaspora . In support of this conference was attended by representatives of the tribe “Loci” from Peja , Miredita , Kukes, Fushe – Kruja, etc . With their participation in this conference were personalities who conveyed a great message for peace, Bujar Asqeriu and Agim Doci . Thanking the media in particular , which was present and conveyed the message of this conference to tell “Stop fratricide ” . In this conference we missed the representative of children affected by blood feud , which is located outside Albania for studies purpose, Elida Loci .

The great message for all participants and Albanian across the world was “You have to stop this so-called feud machinery , which is taking lifes without guilt ” .

God bless Albania .

 

Read More

Konferenca 27 Shtator 2013 ne New York

Posted

INSTITUTI “SHTEPIA E DREJTESISE DHE E PAJTIMIT KOMBETAR” me date 27 shtator 2013 ora 6 pasdite ne New York, mori pjese ne konferencen qe zhvilloi Shoqata Shqiptaro Amerikane me perfaqesues Z.Avni Mustafaj.

Ne kete konference Z. Avni Mustafaj si Kryetar i Keshillit Shqipetaro – Amerikan vleresoi punen e Institutit Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar ” ISHDPK” dhe me shallin e bardhe te vendosur beri thirrje per paqe dhe pajtim per te gjitha familjet Shqipetare te prekura nga fenomeni i Gjakmarrjes.

Zoti e bekofte Shqiperine.

 

English

Institute House of Justice and National Reconciliation in September 27, 2013 time 18:00  in New York, take place in conference organized by Albanian American Association with Mr. Avni Mustafaj leader.

In this conference, Mr. Avni Mustafaj as Chairman of the Council Albanian American Association, appreciated the work of the Institute House of Justice and National Reconciliation “ISHDPK” and with the white scarf set, called for peace and reconciliation for all Albanian families affected by blood feud.

God Bless Albania

Read More